ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Ηλιούπολης (μέλος ΟΓΕ), καλεί 

τη Κυριακή 03 Νοεμβρίου,  στις 18:30,  στα γραφεία του συλλόγου (Στ. Σαράφη 40) 

σε Γενική Συνέλευση με θέμα:

“Γυναίκα εργαζόμενη και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις - Προγραμματισμός της δράσης μας”

σας καλεί
τη Κυριακή 03 Νοεμβρίου,  στις 18:30,  
στα γραφεία του συλλόγου (Στ. Σαράφη 40)
 
σε Γενική Συνέλευση με θέμα:
“Γυναίκα εργαζόμενη 
και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις
Προγραμματισμός της δράσης μας”