ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Σκοπός του συλλόγου μας είναι η συνειδητοποίηση τηs γυναίκας τηs λαϊκής οικογένειας, η ένταξή της στην ενεργό δράση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης, εκμετάλλευσης και καταπίεσης ειs βάρος της. Δεν είμαστε ούτε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), ούτε φιλανθρωπικός φορέας,ούτε ένας από τουs δεκάδες χώρους Κοινωνικής συναναστροφής που έχουν δημιουργηθεi με στόχο την απλή αναζήτηση συντροφιάς ή την περιστασιακή διασκέδαση καταπιεσμένων γυναικών! Ελα να μαs γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε κι εμείς.Ελα να μας εκθέσεις τιs απόψεις σου, να μαs επισημάνεις προβλήματα, να μαs προτείνεις νέουs τρόπουs έκφρασης και δράσης.Ελα ν' αγωνιστούμε μαζί! Σε περιμένουμε!